Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ. Kế toán 68 xin chia sẻ điều kiện kê khai tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ở bài viết dưới đây.

Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp là tính thuế GTGT trực tiếp trên GTGT và tính thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu. Ketoan68 xin chia sẻ đối tượng và cách tính thuế GTGTtheo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

Cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Đối với hàng hóa, dịch vụ DN bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT.

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 4253/TCT-CS giới thiệu điểm mới tại Thông tư 93/2017/TT-BTC về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT).Một trong các nội dung chính đó là Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT.Xin mời các bạn theo dõi

Để tính được thuế GTGT phải nộp, bạn cần phải tính được thuế GTGT đầu ra. Để tính thuế GTGT đầu ra bạn phải biết được giá tính thuế và thuế suất. Ketoan68 xin chia sẻ những trường hợp xác định giá tính thuế giá trị gia tăng ở bài viết dưới đây.

Hướng dẫn cách xác định giá tính thuế GTGT đối với các loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định tài Điều 7 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của BTC

Quy định đối với các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, phải đăng ký nộp mẫu 06/GTGT về chi cục thuế nơi công ty đóng trụ sở, trước ngày 20/12/2016