Việc những hàng hóa giống nhau nhưng được mua với mức giá khác nhau làm phát sinh vấn đề liệu hàng hóa xuất kho được bán với giá như thế nào? Bài viết sau đây Ketoan68.com sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trên.

Doanh nghiệp bạn muốn xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị, bạn cần căn cứ vào phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động.Kế toán 68 xin giới thiệu đến các bạn Mẫu số 05 – LĐTL

Căn cứ vào hoạt động của DN kế toán có thể lựa chọn các phương pháp tính giá phù hợp nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc nhất quán trong hạch toán. Doanh nghiệp áp dụng theo một trong các phương pháp sau:

Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014 dài 308 trang A4 được kết cấu thành 6 chương, 130 điều. Với khối lượng thông tin dài như vậy làm cho người đọc rất khó nhớ.

Báo cáo Bảng Cân đối kế toán giữa niên độ dạng tóm lược mới nhất năm 2015 của Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, ban hành ngày 22/12/2014, có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ dạng đầy đủ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm mới nhất năm 2015 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, ban hành ngày 22/12/2014, có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ dạng đầy đủ theo phương pháp gián tiếp mới nhất năm 2015 của Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, ban hành ngày 22/12/2014

Bài viết xin chia sẻ đến bạn đọc mẫu bảng theo thông tư 200 áp dụng cho các doanh nghiệp .

Kế toán 68 Hướng dẫn cách hoạch toán các nghiệp vụ kế toán chủ yếu về Thuế tiêu thụ đặc biệt - TK 3332 theo Thông tư 200

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định số 15/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp. Để giúp các bạn nắm bắt được những thay đổi của thông tư 200, mình xin chia sẻ với các bạn các nguyên tắc kế toán hàng tồn kho.

Ketoan68.com xin chia sẻ Cách hạch toán các khoản nhận ký quỹ, ký cược – TK 344

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 136 - PHẢI THU NỘI BỘ Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015) thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15.

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định số 15 về chế độ kế toán doanh nghiệp. Bài viết này, mình xin chia sẻ với các bạn cách hạch toán chi phí bán hàng

Cách hạch toán Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tài khoản 622 này dùng để phản ánh chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ (giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, du lịch, khách sạn, tư vấn,…).

Cách hạch toán Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang Theo Thông tư 200.Tài khoản phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm,...

Cách hạch toán TK 623 theo TT200.TK dùng để tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng xe,máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây,lắp công trình trong trường hợp DN thực hiện xây,lắp công trình theo cách thi công hỗn hợp vừa thủ công vừa kết hợp bằng máy.

Việc xác định đúng chi phí trong xây dựng là công việc rất phức tạp đòi hỏi người kế toán luôn phải xác định chính xác, phù hợp các khoản chi phí. Vậy thì cách hạch toán những nghiệp vụ phát sinh đó như thế nào?

Chiết khấu thương mại là khoản giảm trừ cho người mua hàng do việc người mua hàng đã mua hàng (Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ) với khối lượng lớn (Đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng).