Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư.

Đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT là trường hợp hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì không phải thực hiện nộp thuế GTGT.

Bộ Tài Chính có quy định các trường hợp không được hoàn thuế Giá trị gia tăng từ 1/7/2016. Vậy những dự án nào không đủ điều kiện để hoàn thuế Giá trị gia tăng? Kế toán Centax xin chia sẻ bài viết

Trong một số trường hợp, tổ chức hay cá nhân không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng. Vậy đó là những trường hợp nào? Các bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ như sau:

Bút toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng (hay còn gọi là bút toán khấu trừ thuế giá trị gia tăng) vô cùng quan trọng, đôi khi lại hơi rắc rối gây ra nhiều nhầm lẫn.Vậy cụ thể bút toán kết chuyển thuế GTGT là gì? Các trường hợp kết chuyển như thuế nào?

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên phần mềm HTKK thuế khi phát hiện có sai sót theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính mới nhất

Doanh nghiệp có số thuế GTGT còn được khấu trừ qua các kỳ kê khai thì được hoàn thuế. Nhưng điều kiện để được hoàn thuế của từng trường hợp có khác nhau. Mình xin chia sẻ với các bạn

Công ty của tôi không phải là tổ chức tín dụng nhưng có cho các doanh nghiệp khác vay tiền và nhận được khoản lãi tiền vay. Xin hỏi khoản lãi tiền vay này có thuộc trường hợp không chịu thuế GTGT hay không? Chúng tôi có phải lập hóa đơn GTGT hay không?

Hướng dẫn xử lý với số thuế GTGT chưa đủ điều kiện hoàn thuế.Đâu là nội dung được Tổng Cục thuế ban hành trong Công văn 3978/TCT-KK hướng dẫn về xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng.Ngày có hiệu lực 05/09/2017

Không phải bất cứ chi phí đầu vào nào của doanh nghiệp cũng đều được khấu trừ thuế GTGT, mà phải thỏa mãn các điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định của luật thuế GTGT.

Kế toán 68 xin chia sẻ Điều kiện hoàn thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hoạt động xuất khẩu có được hoàn thuế giá trị gia tăng không? Việc hoàn thuế (nếu có) được quy định cụ thể như thế nào? Kế toán 68 xin chia sẻ quy định về điều kiện hoàn thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu ở bài viết dưới đây.

Các dự án đầu tư mới chỉ mua nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ đầu vào phục vụ cho quá trình đầu tư mà hầu như chưa phát sinh doanh thu, dẫn đến luôn còn lũy kế số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ. Kế toán 68 xin chia sẻ điều kiện kê khai tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ở bài viết dưới đây.

Hướng dẫn mới nhất về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu hiện nay là Thông tư số 26/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Kế toán 68 xin chia sẻ với các bạn qua bài viết sau:

Ngày 27 tháng 02 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định cụ thể những điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) đầu vào.

Trước đây điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng được hướng dẫn tại điều 15 của Thông tư 219/2013/TT-BTC nhưng bắt đầu từ năm 2015 được thực hiện theo khoản 10, điều 1 của Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp là tính thuế GTGT trực tiếp trên GTGT và tính thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu. Ketoan68 xin chia sẻ đối tượng và cách tính thuế GTGTtheo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

Doanh nghiệp hoạt động SXKD nhưng không có chức năng kinh doanh tín dụng. Vậy khi cho các đơn vị khác vay doanh nghiệp có được miễn thuế GTGT hay không?