Bài viết này sẽ giúp các bạn hạch toán các nghiệp vụ liên qian tới : Thuế tài nguyên (TK 3336), Thuế nhà đất, tiền thuê đất (TK 3337), Thuế bảo vệ môi trường ( TK 33381), loại thuế khác (33382), Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (3339)

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước như sau:

Tài khoản 333 dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán năm.

Thuế xuất nhập khẩu (Import- export duty) là loại thuế gián thu, đánh vào các hàng hóa được phép xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam. Thuế xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong chính sách ngoại thương của mỗi quốc gia.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Đối tượng nộp thuế TNDN là tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế TNDN.

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu, thu trên thu nhập của những người có thu nhập cao. Đối tượng nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (dưới đây gọi là thuế TNCN) bao gồm: Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước như sau:

Bài viết nêu rõ về nguyên lý kế toán, kết cấu và nội dung phản ảnh cùng với một số giao dịch kinh tế chủ yếu của tài khoản 333 - thuế và các khoản phải nộp nhà nước theo TT200

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ Nguyên tắc kế toán Tài khoản 333.Tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán năm.

Thông tư 133/2016/TT-BTC (26/08/16) hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.Bài viết hướng dẫn cách hạch toán Tk333 theo thông tư mới 133.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư 133 về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế quyết định 48. Về nội dung này, ketoan68.com xin chia như sau:

Chế độ kế toán theo thông tư 200 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Trong bài viết này, Ketoan68.com cung cấp cho bạn đọc sơ đồ kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước theo thông tư 200.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Sơ đồ kế toán TK333 Thuế và các khoản phải nộp Ngân sách theo TT200.Xin mời các bạn thep dõi.