Sơ đồ kế toán quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bài viết dưới đây Kế toán 68 gửi tới các bạn sơ đồ về quỹ hỗ trợ xắp xếp doanh nghiệp theo TT 200/2014/TT-BTC

TạiĐiều 71Thông tư 200/2014/TT-BTC quyđịnh: Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp dùng đểphản ánh tình hình trích lập và sử dụng “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp” tại các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Việc quản lý và sử dụng Quỹ; Báo cáo, quyết toán; Lưu trữ hồ sơ, chứng từ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đơn vị quản lý Quỹ phải mở tài khoản riêng để theo dõi các khoản thu, chi của Quỹ; Mở sổ kế toán để hạch toán rõ ràng, đầy đủ, kịp thời các giao dịch phát sinh.

Một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan tới quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệpđược tóm tắt bởi sơđồ sau:

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com