Sơ đồ kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép, ngưng sản xuất theo Thông tư 133.

Thông tư 133/2016/TT-BTC (26/08/16)hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. TT này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/17.Kế toán 68 gửi tới các bạn sơ đồ kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép, ngưng sản xuất theo TT 133

Sơ đồ kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép, ngưng sản xuất theo Thông tư 133.

Sơ dồ kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép _Kế toán 68

Trên đây là bài viết: Sơ đồ kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép, ngưng sản xuất theo Thông tư 133.

Kế toán 68 chúc các bạn thành công !
Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com