Thuế - Kế toán: Những công việc phải làm trong năm 2019

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các cong việc kế toán phải làm trong năm 2019, xin mời các bạn theo dõi:

Thứ nhất, công việc pháp lý đối với doanh nghiệp mới thành lập

1. Đăng ký thuế lần đầu

2. Bổ nhiệm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán

3. Đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng

4. Thông báo cho cơ quan thuế về việc đặt in hóa đơn lần đầu

5. Thông báo phát hành hóa đơn lần đầu

6. Mở tài khoản ngân hàng

Thứ hai, những công việc thực hiện định kỳ

1. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ

2. Nộp Tờ khai thuế GTGT

3. Nộp Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

4. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

5. Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập cá nhân

6. Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

7. Khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

8. Khai, nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp hàng năm

9. Khai, nộp lệ phí môn bài

Thứ ba, những công việc phát sinh không định kỳ

1. Khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế nếu hồ sơ khai thuế có sai sót

2. Thông báo thời gian, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định đối với tài sản cố định mới phát sinh

3. Thay đổi thời gian, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

4. Thay đổi kế toán trưởng

5. Thay đổi thông tin đăng ký thuế

6. Thông báo tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế

7. Thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế khi giải thể.

Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com