Trả lời câu hỏi liên quan tới kế toán HCSN theo TT107

Bài này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn một số thắc mắc của mọi người liên quan tới kế toán HCSN theo TT 107. Xin mời các bạn theo dõi.

Hỏi:

Em làm ở cơ quan hành chính sự nghiệp cho em hỏi phần công cụ dụng cụ:

Trước đây công cụ dụng cụ đang theo dõi ở TK 005

Theo TT 107 thì CCDC theo dõi ở TK nào?

Công cụ dụng cụ bên em mua về xuất sử dụng luôn, không qua nhập kho.

Em chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Mua công cụ, dụng cụ nhập kho bằng nguồn NSNN.

a) Rút dự toán mua công cụ, dụng cụ, xuất dùng luôn:

Nợ TK 611- Chi phí hoạt động

Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612).

Đồng thời, ghi:

Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (nếu rút dự toán chi hoạt động).

b) Rút tiền gửi (kể cả tiền gửi được cấp bằng Lệnh chi tiền thực chi) mua công cụ, dụng cụ xuất dùng luôn, ghi:

Nợ TK 611- Chi phí hoạt động

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 337- Tạm thu (3371)

Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612).

Đồng thời, ghi:

Có TK 012- Lệnh chi tiền thực chi (nếu mua bằng kinh phí cấp bằng Lệnh chi tiền thực chi), hoặc

Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại (nếu mua bằng nguồn thu hoạt động khác được để lại).


Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com