Trả lời câu hỏi liên quan tới kế toán HCSN theo TT107

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn một số câu hỏi liên quan tới kế toán HCSN. VD:phương pháp hạch toán lãi,mẫu biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt theo TT107. Xin mời các bạn theo dõi

Đơn vị hành chính sự nghiệp
Đơn vị hành chính sự nghiệp

Em đang công tác tại cơ quan HCSN, xin được tư vấn sau:

1. Lãi ko kỳ hạn hạch toán như thế nào?

2. Số dư tài khoản ngân hàng dùng để thanh toán lương. Hạch toán ra sao?

3. Biên bản kiểm quỹ?

Xin được tư vấn theo thông tư 107/2017 của bộ tài chính dùm em.

Trả lời:

1. 1.Hạch toán khoản lãi không kỳ hạn:

Nợ TK 111 (Nếu nhận bằng tiền mặt);112(Nếu chuyển vào TK)

Có TK 515:

2. 2.Số dư tài khoản ngân hàng dùng để thanh toán lương :

Nợ TK 334:

Có TK 112:

Đồng thời, ghi:

Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (số rút dự toán), hoặc

Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại (nếu dùng nguồn thu hoạt động khác được để lại).

3. Theo đó hệ thống chứng từ bắt buộc về chỉ tiêu tiền tệ quy định tại TT 107/2017/TT-BTC bao gồm 4 mẫu:Phiếu thu, phiếu chi, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, Biên lai thu tiền, ngoài các chứng từ này đơn vị hành chính, sự nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phù hợp với việc ghi chép và yêu cầu quản lý của đơn vị và các mẫu chứng từ tự thiết kế phải đáp ứng tối thiểu7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật kế toán.

Chúc các bạn thành công!
Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com