Đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong Hộ kinh doanh

Bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn thủ tục để đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể. Xin mời các bạn theo dõi.

Xem thêm ...

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Ngày 15 tháng 11 năm 2016, Bộ tài chính ban hành Thông tư 297/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định tại Luật Kế toán.

Theo Luật phí và lệ phí 2015 được Quốc hội ban hành ngày 25/11/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, các đối tượng được miễn, giảm phí, lệ phí bao gồm:

Thuế môn bài là một loại thuế, mà doanh nghiệp nào cũng phải nộp. Nó là một sắc thuế đơn giản nhất, và ít thay đổi nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 1 nghị định và 2 thông tư hướng dẫn và còn hiệu lực.

Ngày 8/4/2020 Thủ Tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số: 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Ngày 09/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về việc ban hành các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ngày 20/11/2019, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động SỬA ĐỔI. Điểm sửa đổi đáng chú ý là việc tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi với lao động nam và 60 tuổi với nữ

Đối với những người làm và hành nghề kế toán, kiểm toán cần chú ý đến 15 hành vi bị cấm. Việc tuân thủ các quy định này cũng chính là việc thực hiện đạo đức của kể toán, kiểm toán.

Đạo đức được hiểu “Là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù họp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội”

Doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 90/2019 quy định mức lươngtoois thiểu vùng đối với lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP từ năm 2020, tiền lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng tùy theo từng vùng

Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho DN siêu nhỏ. Theo đó, DN siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế

Phạt tới 1 tỷ đồng nếu cá nhân VPHC trong lĩnh vực thủy sản.Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Xin mời các bạn theo dõi.

Kế toán trưởng giữ một vai trò quan trọng đặc biệt trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, giúp tổ chức, kiểm tra công tác kế toán ở đơn vị do mình phụ trách. Vậy, có phải doanh nghiệp nào cũng bắt buộc phải có kế toán trưởng hay không?

Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.

Bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn thủ tục để đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể. Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Công văn 786/TCT-KK hướng dẫn chuyển hộ lên doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ, xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nội dung của Thông tư 18/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2019.

Chuyển đổi hệ thống iHTKK, NTĐT sang hệ thống mới đối với DN thuộc quản lý của Cơ quan thuế các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Tuyên Quang, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đồng Nai

Dấu giáp lai để làm gì, khi nào cần đóng dấu giáp lai, cách đóng dấu giáp lai như thế nào?.Bài viết này chúng tôi xin giải đáp các thắc mắc trên, xin mời các bạn theo dõi.

Ngày 24 tháng 4 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP về việc “Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố".

Một tổ chức kinh doanh được thành lập thường được góp vốn bởi nhiều đối tác. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động phát sinh nhiều vấn đề dẫn đến việc các đối tác không hợp tác với nhau phải chia tách công ty. Khi đó, kế toán cần thực hiện những công việc gì?

Trong quá trình hoạt động SXKD vì rất nhiều lý do khác nhau mà chứng từ kế toán bị mất, bị hủy hoại thì xử lý như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi đó.