Các quy định về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn góp được trình bày cụ thể ở các văn bản pháp luật về thuế như thế nào?. Kế toán 68 xin chia sẻ về vấn đề này qua bài viết sau:

Đối với các cá nhân có thu nhập từ việc thanh lý, nhượng bán chứng khoán thì việc tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thu nhập tính thuế và thuế suất.

Một trong những khoản thu nhập chịu thuế TNCN là thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, Vậy căn cứ tính thuế đối với những khoản thu nhập này là như thế nào? Cách tính ra sao?

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là thu nhập có được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định.

Công ty chúng tôi sản xuất thép, trên đăng ký kinh doanh không có ngành nghề kinh doanh Bất động sản. Xin cho hỏi bây giờ công ty chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công ty khác thì có phải xuất hóa đơn không?

Ketoan68.com xin chia sẻ với bạn đọc Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp đây là một trong những hồ sơ cần thiết để làm thủ tục chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp.

Hướng dẫn tính thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn Theo điều 14 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính

Đây là nội dung mới phát sinh và chưa được quy định cụ thể trong các quy định hiện hành nên ketoan68.com chia sẻ như sau:

Công văn số 4317/TCT-KK ngày 19/09/2016 của Tổng cục Thuế hướng dẫn các tình huống kê khái thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng quyến sử dụng đất, bán và cho thuê cơ sở hạ tầng và tài sản trên đất.

Mẫu 06/TNCN Tờ khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn

Bài viết này chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn Mẫu thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng vốn 04/TBT-CNV-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính). xin mời các bạn theo dõi

Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.Vậy quy định của pháp luật về chào bán cổ phần và chuyển nhượng cổ phần là gì?

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn thông tin về khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được quy định trong VBHN số 26 ban hành ngày 14/09/2015.Quy định về đối tượng chịu thuế,cách xác định thu nhập tính thuế,chi phí chuyển nhượng bất động sản..

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được quy định trong VBHN số 26 ban hành ngày 14/09/2015.Cách xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán,xác định giá mua,giá bán chứng khoán....Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn quy định về Thu nhập từ chuyển nhượng vốn được quy định trong VBHN số 26 ban hành ngày 14/09/2015.Cách xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn,chi phí chuyển nhượng vốn...Xin mời các bạn theo dõi

Ngày 06/03/2013 Bộ Tài Chính ban hành công văn số 714/TCT-TS

Theo, căn cứ tính Thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có khoản thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được quy định như thế nào? Ketoan68.com xin được chia sẻ những quy định mới nhất về vấn đề này như sau

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác. Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn là thời điểm chuyển quyền sở hữu vốn.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản,giúp các bạn phân biệt thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản với các loại thu nhập khác.Xin mời các bạn theo dõi