Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 và Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.

Bài viết này chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi (Mẫu số 01 - BH) và phương pháp lập. Xin mời các bạn theo dõi