BÁO CÁO TÍNH THUẾ NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU THEO NGHỊ ĐỊNH 134/2016/NĐ-CP

Cách hạch toán Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp như sau:

Ketoan68.com xin giới thiệu Cách hạch toán nguyên liệu, vật liệu – TK 152 theo Điều 25 Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu như sau:

Để giúp các bạn nắm bắt được những thay đổi của thông tư 200, Ketoan68.com xin chia sẻ với các bạn cách hạch toán khoản chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nguyên tắc hạch toán và phương pháp hạch toán TK152:Nguyên liệu,vật liệu tại đơn vị hành chính sự nghiệp theo TT107/2017.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phương pháp hạch toán nghiệp vụ mua NVL nhập kho bằng tiền NSNN theo TT107. Xin mời các bạn theo dõi.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu như sau:

Kế toán 68 xin chia sẻ cho các bạn mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ Mẫu số 07 – VT ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (Mẫu số 07 - VT) theo TT 200/BTC và phương pháp lập. Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc hạch toán và cách sử dụng TK152 theo TT107 tại các đơn vị hành chính sụ nghiệp.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này cúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nguyên tắc kế toán TK 152- Nguyên liệu,vật liệu theo TT133/BTC. Xin mời các bạn theo dõi.

Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp dùng để phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của các ngành. Phương pháp hạch toán được quy định cụ thể trong thông tư 200

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư 133 về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế quyết định 48. Bài viết này, ketoan68.com sẽ cung cấp cho bạn đọc cách hạch toán nguyên liệu, vật liệu

Các doanh nghiệp phải tự xây dựng các định mức cho hoạt động của mình. Xây dựng định mức trong doanh nghiệp có thể là định mức tiêu hao vật tư nguyên liệu, năng lượng… đối với đơn vị sản xuất, có thể là tiêu hao xăng , nhiên liệu…

Đối với những doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng năm phải nộp báo cáo quyết toán về tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu cho Chi cục Hải quan. Vậy thời hạn, địa điểm cũng như mẫu chứng từ nào được dùng trong khi quyết toán?

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Nguyên liệu, vật liệu của doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến dùng cho mục đích sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Sơ đồ kế toán Tk152:Nguyên liệu,vật liệu theo TT200 theo phương pháp kê khai thường xuyên.Sơ đồ sẽ giúp các bạn hạch toán các nghiệp vụ liên quan tới TK 152 dễ dàng hơn. Xin mời các bạn theo dõi.