Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính. Có hiệu lực từ ngày 1/6/2014 (Bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính), hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

Gỡ bỏ quy định đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế theo TT 173/2016/TT-BTC

Ngày 28/10/2016 liên Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã ban hành Thông tư 173/2016/BTC-TCT sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán và tài khoản thanh toán qua ngân hàng.

Ngày 30/06/2016, Bộ Tài Chính ban hành Quyết định 1500/QĐ-BTC về các thủ tục hành chính. Ketoan68.com xin được giới thiệu tới các bạn đọc như sau :

Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập của những năm tiếp theo. Kế toán 68 xin chia sẻ những qui định mới nhất về xác định lỗ và chuyển số lỗ của doanh nghiệp ở bài viết dưới đây.

Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu được các loại tài sản cố định vô hình và TSCĐ hữu hình mới nhất, theo quy định tại Thông tư 147/2016/TT-BTC -> Sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính

Các dữ liệu và thông tin được cung cấp bởi các khoản mục môi trường được xác định là có liên quan đến sự tham gia của các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong phát triển kinh tế và chi phí xảy ra do ô nhiễm, suy thoái tài nguyên.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Các quy định chung về chứng từ kế toán theo TT133/BTC.Hệ thống biểu mẫu,trình tự luân chuyển,kiểm tra chứng từ...Xin mời các bạn theo dõi.

Từ 1/7/2016, các doanh nghiệp kinh doanh nội địa chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, mà không được hoàn thuế. Vậy thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện hoàn thuế trước 1/7/2016 được xử lý thế nào. Kế toán Thuế Centax xin chia sẻ vấn đề này qua bài viết:

Trong bài viêt này, Kế toán 68 xin gửi tới bạn đọc các quy định mới về hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Những quy định về tài sản cố định, những nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong DN theo đúng quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC. Cụ thể như sau:

Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài có thể đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế. Vậy các quy định về cấp mã số thuế cho nhà thầu nước ngoài được quy định cụ thể như thể nào?

Trong hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp luôn phải vay vốn của các tổ chức tín dụng, hoặc cá nhân. Ketoan68.com xin chia sẻ với các bạn các quy định về việc chi trả lãi vay để được tính vào chi phí được trừ với những khoản vay như thế nào?

Văn bản pháp luật điều chỉnh việc xác định giá chuyển nhượng giữa các bên cho mục đích thuế tại Việt Nam đối với các năm tài chính từ 2010 trở đi là Thông tư số 66/2010/TT-BTC (“Thông tư 66”) do Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2010.

Các quy định về hóa đơn đặt in hiện nay là gì? Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in là những Doanh nghiệp nào? Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn là gì?

Các quy định về hóa đơn điện tử hiện nay là gì? Nguyên tắc sử dụng loại hóa đơn này được quy định ra sao? Kế toán 68 xin chia sẻ với các bạn để các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về loại hóa đơn mới này.

Mã số thuế của doanh nghiệp là gì? Cấu trúc Mã số thuế như thế nào? Nhìn vào mã số thuế chúng ta sẽ nhận biết được các thông tin gì? Kế toán thuế 68 xin chia sẻ với các bạn qua bài viết:

Các quy định về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn góp được trình bày cụ thể ở các văn bản pháp luật về thuế như thế nào?. Kế toán 68 xin chia sẻ về vấn đề này qua bài viết sau:

Tổng hợp các quy định mới nhất hiện nay về Tiền lương, bảo hiểm, công đoàn và các quy định xử phạt vi phạm.

Bài viết cung cấp cho bạn đọc cách xử lý hóa đơn bị viết sai theo các quy định mới nhất của Tổng cục Thuế