Cơ hội việc làm mới cho các ứng viên

Căn cứ kế hoạch và định hướng kinh doanh trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Hợp tác Đầu tư An Bình thông báo nhu cầu tuyển dụng cho vị trí nhân viên kinh doanh, cụ thể như sau: