Mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có bị xử phạt không?

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mẫu phiếp xuất kho (Mẫu số 02 - VT) theo TT 200/BTC và phương pháp lập.Xin mời các bạn theo dõi

Mẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý Mẫu số 04HGDL mới nhất năm 2014 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC

Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Mẫu số 03XKNB mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính

Bài xin giới thiệu mẫu phiếu xuất kho mẫu 02-VT mới nhất theo thông tư 200 và do Bộ Tài Chính ban hành