Học làm kế toán trên Excel tốt hay học phần mềm kế toán tốt?

Sơ đồ tư duy là một công cụ hiệu quả giúp ghi nhớ các thông tin. Sơ đô tư duy được ứng dụng hiệu quả trong việc ôn tập của sinh viên. Ketoan68 xin gửi tới bạn đọc những nội dung cơ bản nhất của SĐTD cũng như việc ứng dụng SĐTD vào quá trình học tập môn nguyên lý kế toán