Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các trường hợp mà DN bắt buộc phải kiểm toán nội bộ,nội dung này được quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Xin mời các bạn theo dõi.

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 136 - PHẢI THU NỘI BỘ Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015) thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15.

Kế toán 68 Hướng dẫn cách hạch toán khi xuất hàng hóa sử dụng tiêu dùng nội bộ theo Thông tư 133/2016 và theo Thông tư 200/2014

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ như sau:

Kế toán 68 xin chia sẻ tới các bạn Cách khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với sản phẩm, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ như sau:

Chi nhánh có được khấu trừ thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với các hóa đơn GTGT có giá trị trên 20 triệu đồng do Công ty mẹ xuất giao hàng hóa luân chuyển nội bộ đến Chi nhánh để bán không?

Hàng hóa tiêu dùng nội bộ không xuất hóa đơn, chỉ có bảng kê và Phiếu xuất kho thì có đủ điều kiện để đưa vào chi phí hợp lý không?

Khi xuất hàng luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì không cần phải lập hóa đơn (tức là không phải kê khai), chỉ cần lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Doanh nghiệp bán dầu ô tô, công ty xuất dầu tiêu dùng nội bộ thay dầu xe ô tô, vậy có phải xuất hoá đơn GTGT đầu ra hay không? Nếu viết thì viết như thế nào?

Hàng hóa luân chuyển nội bộ có cần phải dùng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Ketoan68 xin giới thiệu Hạch toán khoản phải thu nội bộ – TK 136 theo hướng dẫn tại Điều 20, Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất như sau.

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định số 15/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp. Để giúp các bạn nắm bắt được những thay đổi của thông tư 200, mình xin chia sẻ với các bạn cách hạch toán tài khoản phải trả nội bộ

Tài khoản 336 dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa doanh nghiệp với các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán, Giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc của cùng một doanh nghiệp với nhau.

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 136 - Phải thu nội bộ theo Thông tư 200. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với đơn vị cấp dưới hoặc giữa các đơn vị cấp dưới trực thuộc doanh nghiệp độc lập.

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa doanh nghiệp với các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán Giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc của cùng một doanh nghiệp với nhau.

Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng cho, biếu tặng khách hàng - công nhân viên, tiêu dùng nội bộ đối với DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phương pháp kế toán các khoản thanh toán nội bộ tại đơn vị hành chính sự nghiệp.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán TK 136: Phải thu nội bộ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp theo TT107/2017.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán TK 336:Phải trả nội bộ tại đơn vị hành chính sự nghiệp theo TT107/2017.Xin mời các bạn theo dõi.