Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tói các bạn nguyên tắc kế toán Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo TT133/BTC.Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

Kế toán 68 xin giới thiệu Bảng danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu ban hành kèm theo thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2013

Ghi nhận doanh thu kế toán là một trong những vấn đề quan trọng của quá trình xác định kết quả kinh doanh. Với nguyên tắc ghi nhận doanh thu khác nhau sẽ dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh khác nhau.

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính như sau:

Cách hạch toán Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ.

DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì hạch toán thuế GTGT đầu vào, phải nộp theo phương pháp trực tiếp như thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin giải đáp các vướng mắc đó của các bạn

Tháng 2 doanh nghiệp có một hóa đơn đầu vào với trị giá 80.000.000đ. Sang tháng 4, khi dịch vụ hoàn thành bên bán có xuất cho bên em một hóa đơn khác ghi điều chỉnh giảm hóa đơn trước số tiền 10.000.000đ. Em đang không biết kê khai hóa đơn thứ 2 như thế nào trên HTKK?

Theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC và 219/2013/TT- BTC thì cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu và trực tiếp trên GTGT, hồ sơ thủ tục khai thuế và cách xác định đối tượng như sau:

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu mẫu 04/GTGT trên phần mềm HTKK mới nhất, chi tiết từng chỉ tiêu trên tờ khai 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu.

Hồ sơ và cách tính thuế đối với trường hợp cá nhân cho thuê nhà có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên như thế nào? Kế toán 68 xin chia sẻ với bạn đọc ở bài viết dưới đây:

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Hàng năm, các doanh nghiệp phải xác định doanh thu để xem doanh thu của mình trong năm qua là bao nhiêu. Nếu trên 1 tỷ thì được kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Chuẩn mực số 14:Doanh thu và thu nhập khác.Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi.

Cty cho thuê TS. Thời hạn cho thuê là 5 năm, thời hạn thanh toán 5 năm. Đến năm thứ 3 KH thanh toán hết số tiền thuế. Theo thoả thuận, đơn vị chiết khấu cho KH một khoản tiền. Vậy số tiền CK cho KH có lập hoá đơn điều chỉnh giảm doanh thu không?

Ketoan68.com xin giới thiệu đến các danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh như sau

Khách hàng đã thanh toán ngay toàn bộ tiền dịch vụ của 5 năm. Công ty tôi muốn xác định khoản doanh thu đã nhận này vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2015 có được không hay phải phân bổ doanh thu theo số năm cung cấp dịch vụ?

Tài khoản 511 dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vậy điều kiện để doanh nghiệp có thể ghi nhận doanh thu là gi?