Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn một số thông tị về lệ phí trước bạ,như đối tượng chịu lệ phí và người có trách nhiệm phải nộp.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Giá tính lệ phí trước bạ mới nhất năm 2017,giá tính lệ phí trước bạ đối với đất đai,nhà cửa,tài sản khác...Xin mời các bạn theo dõi

Ngày 15 tháng 11 năm 2016, Bộ tài chính đã ban hành thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Ngày 15 tháng 11 năm 2016 Bộ tài chính đã ban hành thông tư 301/2016/TT-BTC “Hướng dẫn về lệ phí trước bạ”.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các thông tin về việc Khai,thu,nộp lệ phí trước bạ,như nơi nộp hồ sơ lệ phí trước bạ,hồ sơ khai lệ phí trước bạ...Xin mời các bạn theo dõi

Lệ phí trước bạ là một trong những nghĩa vụ tài chính mà người có tài sản phải nộp khi tiến hành đăng ký quyền sở hữu trước khi đưa vào sử dụng

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ( trừ nhà, đất) sử dụng khi nộp hồ sơ đóng lệ phí trước bạ.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất sử dụng khi khai nộp phí trước bạ nhà,đất.Xin mời các bạn theo dõi

Ngày 21/2/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ (LPTB). Theo đó, một số nôi dung mới cần lưu ý khi kê khai, nộp LPTB kể từ ngày 10/4/2019. Cụ thể như sau:

Lệ phí trước bạ là một trong những nghĩa vụ tài chính mà người có TS phải nộp khi tiến hành đăng ký quyền sở hữu trước khi đưa vào sử dụng, nói cách khác LPTB là một khoản phí bạn cần phải kê khai nộp cho nhà nước để xác nhận quyền sở hữu đối với TS của mình.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) đối với các loại tài sản chịu lệ phí trước bạ.Xin mời các bạn theo dõi

Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, căn cứ tính lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ, chế độ khai, thu, nộp và quản lý lệ phí trước bạ.

Lệ phí trước bạ là một khoản lệ phí mà người sở hữu tài sản cố định phải kê khai và nộp cho cơ quan thuế trước khi đưa tài sản cố định vào sử dụng

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, căn cứ tính lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ, chế độ khai, thu, nộp và quản lý lệ phí trước bạ.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND quy định về bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Định.Xin mời các bạn theo dõi

Mẫu số 01-1/LPTB (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) - Mẫu thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Trường hợp được miễn lệ phí trước bạ. Miễn lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.Xin mời các bạn theo dõi