Muốn làm tăng lợi nhuận các bạn có thể thực hiện các công việc sau:

Kế toán 68 xin giới thiệu Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối – Tài khoản 421 theo Điều 74 Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất như sau

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối như sau:

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Thông tư 200. Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn cách hạch toán các khoản cổ tức,lợi nhuận được chia tại các đơn vị hành chính sự nghiệp theo TT107. Xin mời các bạn theo dõi.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối như sau:

Sau khi đã nộp thuế TNDN, lợi nhuận của Công ty TNHH được chia cho các thành viên góp vốn. Vậy phần thu nhập cá nhân các thành viên được nhận có đóng thuế TNCN không? Và mức đóng bao nhiêu?

Trong công tác kiểm tra quyết toán thuế TNDN của cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp thường có sự sai lệch về thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ do cơ quan thuế xác định và lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp xác định.

Lợi nhuận chưa phân phối là số lãi ròng của doanh nghiệp sau khi đã trừ hết các chi phí lãi cũng như thuế phải nộp. Số lợi nhuận này có thể dùng chia cho cổ đông, giữ lại để tăng vốn chủ sở hữu, đầu tư vào các quỹ của doanh nghiệp.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán Tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và kết cấu,nội dung của TK 421 theo TT133/BTC.Xin mời các bạn theo dõi

Sau khi nộp thuế TNDN, lợi nhuận sau thuế là của chủ doanh nghiệp. Việc phân chia lợi nhuận sau thuế TNDN được quy định như thế nào, phải đóng những loại thuế nào… Kế toán 68 xin chia sẻ với các bạn như sau:

Các doanh nghiệp luôn có hoạt động hợp tác kinh doanh. Hợp tác kinh doanh theo quy định của thông tư 200/2014/TT-BTC có 3 phương pháp là

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Kế toán 68 xin cung cấp tới các bạn phương pháp kế toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (TK 421) theo Thông tư 133 như sau:

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, mình xin chia sẻ sơ đồ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Sơ đồ kế toán TK421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo TT200.Xin mời các bạn theo dõi

Luật pháp phải có những chế tài thật nghiêm minh và rõ ràng nhằm răn đe các hình thức bóp méo thị trường.

Lợi nhuận giữ lại là gì? Đó là thu nhập sau thuế (nói chung) còn nằm trong cơ cấu tài chính doanh nghiệp.