Thất nghiệp và làm thế nào để thay đổi cục diện? Tìm việc, tìm việc và tìm việc là điệp khúc được nhắc đi nhắc lại nhưng thật khó để biến nó thành hiện thực.

Với bất kỳ công việc gì hay bất cứ lúc nào chúng ta cũng đều cần đến các yếu tố về thời gian. Ngày tháng năm dùng để sắp xếp lịch làm việc, thời khóa biểu, thời gian ghi trên các hóa đơn chứng từ,…

Hiện nay, lao động thử việc đang được quy định tại từ điều 26 đến điều 29 của Bộ Luật lao động năm 2012 - Luật 10/2012/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2013. Cách tính thuế TNCN khi lao động thử việc cũng đang là vấn đề được quan tâm nhất hiện nay.

Quy định về Chế độ thai sản năm 2016 mới nhất có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, điều kiện hưởng, thời gian hưởng, mức hưởng chế độ thai sản, hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản.

Quy định về Chế độ thai sản năm 2016 mới nhất có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, điều kiện hưởng, thời gian hưởng, mức hưởng chế độ thai sản, hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản.

Kế toán 68 mời các bạn theo dõi bài viết sau để nắm rõ chính sách mới nhất với lao động nữ trong thời gian mang thai và nuôi con

hế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè.Đây là nội dung tại Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè.Theo đó, căn cứ vào các nội dung sau:

Ngày 27/11/2015 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4791/BHXH-VP năm 2015 về lùi thời gian thực hiện quy trình nghiệp vụ, mẫu biểu, hồ sơ, báo cáo kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Từ ngày 1/1/2016, điều kiện hưởng chế độ BHXH, thời gian hưởng chế độ thai sản nam giới theo Luật theo Luật BHXH số 58/2014/QH13. Để các bạn nắm rõ, mình xin chia sẻ với các bạn các quy định về chế độ thai sản đối với nam giới.

Công thức xác định, các trường hợp có thời gian đóng BHTN được bảo lưu, hướng dẫn bảo lưu là các câu hỏi mà nhiều bạn đặt ra. Theo điều 9, Nghị định 28/2015/NĐ-CP, ngày 06/11/2015 Kế toán 68 xin giải đáp như sau:

BÀi viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn khung thời gian trích khấu hao Tài sản cố định theo Thông tư 45/2013/TT-BTC, đây là khung khấu hao TSCĐ mới nhất quy định về thời gian trích khấu hao TSCĐ tại Doanh nghiệp.Xin mời các bạn theo dõi

Các bạn phân vân không biết tài sản cố định tại đơn vị mình được trích khấu hao trong vòng bao nhiêu năm? Ketoan68.com chia sẻ với các bạn về khung trích khấu hao tài sản cố định theo quy định của BTC nhé!

Để xác định được thời gian trích khấu hao các loại TSCĐ của doanh nghiệp khi trích khấu hao, các bạn phải dựa và khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định theo quy định tại thông tư 45/2013/TT-BTC.

Theo phụ lục I của Thông tư Số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính ta xác định được khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định của DN như sau:

Đôi khi, khi bạn nhập dữ liệu vào Excel, nếu có có một cột ngày với tem thời gian, chẳng hạn như 2012/02/17 12:23, và bạn không muốn giữ lại tem thời gian và muốn loại bỏ thời gian 12: 23 từ ngày và chỉ để ngày 2012/02/17 .

Trong thời gian Người lao động làm việc thì có thời gian có ích, có thời gian lãng phí. Khi phân biệt được những thời gian này thì cán bộ Định mức lao động có thể đưa ra những biện pháp để tăng thời gian có ích, hạn chế thời gian lãng phí của Người lao động.

Theo Bộ luật lao động mới nhất Luật số 10/2012/QH13 và Nghị định 45/2013/NĐ-CP có quy định về thời gian làm việc, làm thêm giờ, làm tăng ca, làm việc ban đêm, cụ thể như sau:

Người lao động khi nghỉ sinh con được nghỉ theo chế độ bảo hiểm. Tuy nhiên, thời gian này có phải đóng bảo hiểm không? Quy định về việc này như thế nào? Ketoan68.com xin chia sẻ qua bài viết: Quy định thời gian nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bảo hiểm

Quy định về địa điểm và thời gian nộp thuế môn bài