Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo TT133.Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phát sinh trong năm.Xin mời các bạn theo dõi.

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, Ketoan68.com chia sẻ 16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân và điều kiện được miễn thuế.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn 17 trường hợp được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân,Căn cứ vào Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân 2012, năm 2014.

Do có sự khác biệt giữa kế toán thuế tại doanh nghiệp và quy định tính thuế của cơ quan thuế nên phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Bài viết đề cập mối liên hệ giữa cơ sở tính thuế TNDN theo Luật thuê TNDN và cơ sở tính thuế TNDN theo chuẩn mực kế toán số 17

Năm 2016, Công ty tôi bắt đầu mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động, xin cho hỏi tiền mua bảo hiểm này có tính vào thu nhập để tính thuế TNCN của người lao động không?

Cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán mới đi làm, Phần này Ketoan68 xin hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng trên phần mềm QTTNCN 3.3.0 mới nhất hiện nay:

Các khoản chi phí đôi khi đã nằm trong danh mục các khoản chi phí được tính trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), có hóa đơn tài chính đầy đủ, tuy nhiên xét về mặt hợp lý hợp lệ của cơ quan thuế thì không đáp ứng được.

Doanh nghiệp phát sinh rất nhiều khoản chi phí trong hoạt động kinh doanh của mình,trong đó có những khoản chi được trừ và các khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN. Ketoan68 xin chia sẻ những khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thay nhà thầu phụ nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân nộp thay cá nhân, thuế GTGT kê khai theo phương pháp trực tiếp… có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN được quy định tại điều 2 của Thông tư 111/2013/TT-BCTC và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP. Kế toán 68 xin chia sẻ cụ thể các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:

Theo điều 4 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính thì từ năm 2015 trở đi quy định các khoản thu nhập sau bị chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác. Kế toán 68 xin chia sẻ những quy định mới nhất về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở bài viết dưới đây

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đã được quy định rất rõ tại điều 4 và các khoản thu nhập khác theo điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và TT92/2015/TT- BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Ketoan68 xin cập nhật danh sách 16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân và điều kiện được miễn thuế thu nhập cá nhân với các trường hợp này

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định trong VBHN số 26 ban hành ngày 14/09/2015. Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này sẽ giới thiệu về các khoản thu nhập được miễn thuế khi tính thuế TNDN năm 2016 đẫ được quy định rất rõ tại điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính và Thông tư 96/2015/TT-BTC

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu, thu trên thu nhập của những người có thu nhập cao. Doanh nghiệp xử dụng lao động phải tạm nộp thuế TNCN theo luật định. Cuối năm, các cá nhân có thu nhập làm thủ tục quyết toán, hoàn thuế....

Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2016 được quy định tại khoản 3 điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ tài chính và Công văn 801/TCT-TNCN ngày 2/3/2016 của Tổng cục thuế cụ thể như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Thông tư 133/2016/TT-BTC (26/08/16) hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Bài viết dưới đây Kế toán 68 hướng dẫn cách hạch toán Tk 821 theo thông tư 133.