bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn NGHỊ ĐỊNH SỐ 71, Nghị định này quy định, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến quản trị công ty đối với công ty đại chúng bao gồm:Đại hội đồng cổ đông;Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát;Giao dịch với người có liên quan...

Thông tư số 09 hướng dẫn một số điều kiện liên quan đến việc xuất khẩu vôi (Mã HS: 2522.10.00; 2522.20.000; 2522.30.00) và đôlômit nung (Mã HS: 2518.20.00), các hồ sơ, thủ tục khi doanh nghiệp xuất khẩu vôi, đôlômit nung thực hiện đúng các quy định của cơ quan Hải quan.

Hướng dẫn cách làm hồ sơ kê khai thuế khoán năm 2016 mới nhất theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính.

Khi tạm tính thuế TNDN hàng quý, hoặc khi tính thuế GTGT có thể dẫn tới tính thừa số thuế phải nộp. Nếu tính thừa số thuế phải nộp, thì cần xử lý thế nào? Bài viết xin chia sẻ với các bạn cách xử lý khi doanh nghiệp nộp thừa thuế

Bài viết này sẽ giúp các bạn hạch toán các nghiệp vụ liên qian tới : Thuế tài nguyên (TK 3336), Thuế nhà đất, tiền thuê đất (TK 3337), Thuế bảo vệ môi trường ( TK 33381), loại thuế khác (33382), Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (3339)

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện có, tình hình trích lập và sử dụng dự phòng phải trả của doanh nghiệp.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Mẫu tờ khai đăng ký thuế nhà thầu (Mẫu số 04-ĐK-TCT) ban hành kèm TT95/2016/TT-BTC và phương pháp lập. Xin mời các bạn theo dõi.

Nhiệm vụ quan trọng của kế toán môi trường là nhận diện, phân tích các hoạt động làm phát sinh thu nhập và chi phí liên quan đến môi trường.

hế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè.Đây là nội dung tại Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè.Theo đó, căn cứ vào các nội dung sau:

Vừa qua, BHXH thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 1734/BHXH-QLT hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.Theo đó,đơn vị trốn đóng BHXH thì ngoài việc bị truy thu số tiền phải đóng theo quy định còn phải truy thu số tiền lãi

Khi doanh nghiệp muốn chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để thanh toán bồi thường bảo hiểm thì phải tuân thủ các quy định nào,nguyên tắc chuyển đổi và điều kiện chuyển đôi... Tất cả các thắc mắc này sẽ được giải đáp trong công văn số 2627

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2696/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH.Từ 01/7/2017, NLĐ bắt đầu hưởng chế độ BHXH căn cứ theo lương cơ sở thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở mới là 1.300.000 đồng/tháng.

Công văn 6695 hướng đãn bổ sung chế độ kế toán nhà nước, Bổ sung, điều chỉnh và hướng dẫn hạch toán mã nhiệm vụ chi,Hướng dẫn quy trình nhập và phân bổ dự toán, hạch toán kế toán chi dự trữ quốc gia,bổ sung thêm tài khoản kế toán.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Công văn 786/TCT-KK hướng dẫn chuyển hộ lên doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ, xin mời các bạn theo dõi.

Ngày 13/03/2017, Tổng Cục Thuế ban hành Công Văn 820/TCT-DNL hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

Hướng dẫn về phân bổ khấu hao tài sản cố định

Ngày 26/08/2016 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC, được áp dụng từ ngày 01/07/2017. Kế toán 68 xin chia sẻ đến bạn đọc bài viết

Thông tư hướng dẫn lệ phí môn bài được áp dụng từ ngày 01/01/2017

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN bao gồm:Tờ khai quyết toán thuế TNDN, BCTC, phụ lục kèm theo tờ khai Hướng dẫn kê khai 1 số chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN: chỉ tiêu B13,B14,C3,C3a,...

Trong các hợp đồng có điều khoản phạt hợp đồng để giàng buộc các bên phải thực hiện đúng cam kết của hợp đồng. Vậy khi phát sinh khoản phạt hợp đồng thì hóa đơn GTGT sẽ lập như thế nào?