Có nhiều doanh nghiệp mua hàng trả chậm với những hóa đơn trên 20 triệu đồng và đã kê khai thuế đầu vào. Nhưng khi thanh toán lại thanh toán bằng tiền mặt. Vậy doanh nghiệp phải kê khai điều chỉnh như thế nào?

Để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì đối với các hóa đơn có tổng thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Vậy những trường hợp nào được coi là thanh toán không dùng tiền mặt?

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Kế toán tiền mặt như sau:

Hướng dẫn cách lập phiếu thu chi tiền mặt trong phân hệ Qũy, cách quản lý sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng trên MISA SME.NET 2015

Trong ngày doanh nghiệp mua hàng hóa 2 lần của một nhà cung cấp, lần thứ nhất có giá trị 14 triệu đồng và thực hiện thanh toán qua ngân hàng, lần thứ 2 có giá trị 10 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt thì số thuế GTGT đầu vào doanh nghiệp có được khấu trừ không?

Tài khoản bên mua và tài khoản bên bán đều phải đăng ký thì mới đáp ứng điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt

Chi nhánh có được khấu trừ thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với các hóa đơn GTGT có giá trị trên 20 triệu đồng do Công ty mẹ xuất giao hàng hóa luân chuyển nội bộ đến Chi nhánh để bán không?

Hàng hóa luân chuyển nội bộ có cần phải dùng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Hướng dẫn hạch toán Tài khoản 111 – Tiền mặt theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ và vàng tiền tệ.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, mình xin chia sẻ cách hạch toán tài khoản tiền mặt.

Mẫu sổ quỹ tiền mặt mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong chế độ kế toán doanh nghiệp.

Việc để quỹ tiền mặt bị âm là không phù hợp với thực tế. Do đó quỹ tiền mặt bị âm sẽ không được cơ quan Thuế chấp nhận, và làm xấu báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Đây là lý do mà kế toán phải đưa ra giải pháp xử lý quỹ tiền mặt bị âm hiệu quả nhất.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nội dung và kết cấu của TK111 và phương pháp hạch toán trong đơn vị hành chính sự nhiệp.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phương pháp hạch toán nghiệp vụ thanh lý,nhượng bán TSCĐ tại đơn vị hành chính sự nghiệp theo TT107. Xin mời các bạn theo dõi.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Điều 12. Tài khoản 111 - Tiền mặt như sau:

Tiền mặt được dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phương pháp hạch toán nghiệp vụ rút tạm ứng dự toán về quỹ tiền mặt để chi hoạt động theo TT107. Xin mời các bạn theo dõi.

Trong doanh nghiệp luôn có khoản tiền dự trù chi trả hàng ngày được gọi là ngân sách vậy Ngân sách tiền mặt là gì?

Bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán TK 111: Tiền mặt tại đơn vị hành chính sự nghiệp.Xin mời các bạn theo dõi

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133 về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế quyết định 48. Để giúp các bạn nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của thông tư 133, mình xin chia sẻ các nguyên tắc kế toán tiền mặt